Viêm âm đạo

Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa rất nhiều. Vì vậy…

Xem thêm

Viêm âm đạo do nhiễm nấm Candida do một trong số nhiều chủng nấm có tên là Candida gây ra….

Xem thêm