Bác sĩ Tạ Thị Hồng Duyên

Trình độ: Bác sĩ chuyên nghành Sản Phụ Khoa. -Tôn chỉ của bác sĩ: Nỗ lực hết sức vì sức…

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiên

Trình độ: Bác sĩ Chuyên ngành sản phụ khoa. Tôn chỉ của bác sĩ: Đem tất cả những hiểu biết…

Bác sĩ Trần Thúy Vân

Giới thiệu bác sĩ Trình độ: bác sĩ sản phụ khoa Với 30 năm kinh nghiệm trong ngành, bác sĩ…

Bác sĩ Bùi Ngọc Lâm

Giới thiệu bác sĩ Trình độ: Bác sĩ Chuyên khoa ngoại tiết niệu. Tôn chỉ của bác sĩ: Người thầy…

Bác sĩ Trần Văn Vỵ

Giới thiệu bác sĩ Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiết niệu -Nam học Tôn chỉ của bác sĩ:…