Cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật nam khoa áp dụng cho những nam giới bị dài, hẹp bao…

Xem thêm

“Tôi bị dài bao quy đầu nhiều năm nay rồi, nhưng việc này không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ…

Xem thêm

Thủ thuật cắt bao quy đầu với mục địch cắt bỏ bớt đi lớp da dài ra ôm sát vùng quy đầu,…

Xem thêm

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật cần thiết giúp nam giới phòng tránh bệnh tật. Đây là một…

Xem thêm

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật cần thiết giúp nam giới được chỉ định bởi các bác sĩ…

Xem thêm